SK   /   EN   /   HU   /   PL   /   DE   /   RU                                        

Obchodné príležitosti disy.sk - služba v krajinách:

SK, PL, HU, UA, CZ, LT, BG, NL, IT, MD, RS, CH, AT, DE, BE... EU

 • služba je aktívna od roku 1992
 • tu sa stretávajú kupujúci a predávajúci a ponúkajú kontrakty vo veľkých množstvách
 • obchodné informácie sa denne aktualizujú
 • nájdete tu mnohých európskych výrobcov a obchodníkov
 • účastníkmi sú profesionáli s vážnym záujmom o spoluprácu
 • sú tu návštevníci, ktorí hľadajú inšpirácie k novým aktivitám
Služba poskytuje priamy prístup ku kontaktom a kontraktom,
bez provízií!


Plné výhody poskytuje len členstvo v systéme
umožňujeme však aj free prístup

 • podmienky členstva, členský poplatok a výhody získate na adrese:
  • Company:   DISY s.r.o.
  • Country:     European Union
  • telephone:  +421 911 922 572  Whatsapp / Viber
  • Send advertisements, requests, information to pobox@disy.sk

Register
X
Login - prihlásenie
* povinná položka
Not registered? Register now !
Ste neregistrovaný? Registrujte sa!

krátka registrácia z dôvodov ochrany proti SPAMu
umožní vám prístup ku kontaktom
...

Or continue without registration!
Pokračovať bez registrácie!

inzeráty sa zobrazujú bez kontaktov,
môžete reagovať cez formulár

Register
X
Registration * povinná položka / required entry

Poľno / Agriculture
Potraviny / Food
Stroje / Vehicle, Machinery
Drevo / Wood
Suroviny / (Raw) materials
Ostatné / Others

Potvrdenie registrácie
X

Potvrdenie registrácie

Prosím, vložte registračný kód do kolonky.

* povinná položka


Požiadavka na nulovanie hesla.
X
Nuluj heslo
* povinná položka


Link na nulovanie hesla je odoslaný na e-mail.
X

Reset

X

Odhlásenie- Logout

LogOut - odhlásenie Chcete sa odhlásiť? Potvrďte!

Do you want to logout? Confirm!

X