*** nie ste prihlásený / not logged on ***
Hnojivo BlackLife -Alternatíva k minerálnym hnojivám

Predám: Hnojivo BlackLife -Alternatíva k minerálnym hnojivám

Predám

Fertilizer -BlackLife Alternative mineral fertilizer  

Price / cena
€ Dohodou
Quantity / množstvo
Trucks t
Company / firma:
EXCELLENT SK, s.r.o.
Name / meno:
Jurij Jacura
tel.:
+421 907 198 204
t1: t1:
email:
Odošli správu / send message !
web:
specification / popis,upresnenie:
BlackLife - Vitalita v každej kvapke.
BL - kompletné kvapalné hnojivo určené na foliárnu
aplikáciu, vytvorené pomocou unikátnej technológie
založenej na kvalitnom vermikomposte a obsahujúce plný
rad makro a mikroelementov (NPK-8,5:7,1:17,5) v
chelátovanej forme, humínové a fulvo kyseliny (8%),
rastlinné hormóny a vitamíny, živé pôdne
mikroorganizmy (20 miliarda /ml) a huby (trichoderma a
mykoríza). A to všetko v jednom produkte! Viac ako 10
rokov vyrábame kvalitný vermikompost a pestujeme živé
pôdne mikroorganizmy (viažuce dusík, nitrifikujúce,
mliečne kyseliny, Mycobacterium, aktinomycéty). Tieto
zložky miešame v špeciálnom roztoku v laboratóriu, kde
mikroorganizmy prenášajú všetky cenné látky z
vermikompostu do kvapalnej fázy. Výsledkom je unikátne
kvapalné hnojivo, ktoré je alternatívou k minerálnym
hnojivám, zvyšuje produktivitu a plodnosť pôdy, chráni
rastlinu pred suchom a mrazom, stimuluje imunitný systém
rastlín, znižuje chorobnosť a rieši problém s n
itrátmi a znečistenými pôdami. BL je živé hnojivo,
ktoré kŕmi, chráni a stimuluje rastlinu, zároveň
pôsobí na pôdu a obnovuje ju!
MINIMÁLNA DÁVKA ZNÍŽI POUŽÍVANIE MINERÁLNYCH HNOJÍV
NA 25% 
CZ,PL,UA,RO,BG,RU,EU 

BlackLife - Vitality in every drop.
BL - complete liquid fertilizer intended for foliar
application, created using a unique technology based on
quality vermicompost and containing a full range of macro
and microelements (NPK-8.5:7.1:17.5) in chelated form, humic
and fulvic acids (8 %), plant hormones and vitamins, live
soil microorganisms (20 billion/ml) and fungi (trichoderma
and mycorrhizae). And all that in one product! For more than
10 years, we have been producing high-quality vermicompost
and cultivating live soil microorganisms (nitrogen-fixing,
nitrifying, lactic acid, Mycobacterium, actinomycetes). We
mix these components in a special solution in the
laboratory, where microorganisms transfer all the valuable
substances from the vermicompost into the liquid phase. The
result is a unique liquid fertilizer that is an alternative
to mineral fertilizers, increases the productivity and
fertility of the soil, protects the plant from drought and
frost, stimulates the plants immune system, reduces
morbidity and solves the problem of nitrates and polluted
soils. BL is a living fertilizer that feeds, protects and
stimulates the plant, and at the same time acts on the soil
and restores it!
A MINIMUM DOSAGE REDUCES THE USE OF MINERAL FERTILIZERS TO
25%
CZ,PL,UA,RO,BG,RU,EU

Link:

Attachments / prílohy:

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Správa pre inzerenta
Tvoj e-mail:
*
tel.: *


Prepíšte správne: 3 + 4 =

reklama
Komplexné riešenia so skladovaním, čistením,

reklama
Sušená zelenina v biokvalite
reklama
Pesticídy, hnojivá, osivá, návnady na hraboše
reklama
reklama
reklama