*** nie ste prihlásený / not logged on ***
Rock salt

Eladó: Rock salt

Eladó

Rock salt  
  orig. SK:

Predám: Kamenná soľ


Price / cena
250 €/t
Quantity / množstvo
22 t
Company / firma:
AGRO VAN s.r.o.
Name / meno:
Tomáš Vanák
tel.:
+421 902 674 024
t1:
email:
Odošli správu / send message !
web:
specification / popis,upresnenie:
Ponúkam kamennú soľ pre hovädzí
dobytok,ovce,kozy,kone,lesnú zver. 

I offer rock salt for cattle, sheep, goats, horses, forest
animals

Link:

Attachments / prílohy:

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Message to advertiser
Tvoj e-mail:
*
tel.: *


Write correct: 3 + 4 =

reklama
Import SK plodín, krmív palív z UA

Import of crops, feed, fuel from UA
reklama
Sušená zelenina v biokvalite
reklama
Komplexné riešenia so skladovaním, čistením,

reklama
Výroba, predaj produktov racionálnej výživy

Production, sale of rational nutrition products
reklama
Kukuričné krúpy rôznych frakcií 620-990

Corn grits - various fractions 620-990
reklama
Poľnohospodárske stroje a ND